wycena nieruchomości nietypowych
  wycena nieruchomości komercyjnych
  wycena lokali, domów i gruntów
  wycena przedsiębiorstw
  wycena służebności
Czytaj więcej
Kancelaria Majątkowa ESTIMA
al. Niepodległości 645B, 81-879 Sopot
Kom. 663-155-561
Tel. 58 782 49 91
Fax. 58 782 49 92
E-mail: biuro@kmestima.pl
Czytaj więcej
Kancelaria specjalizuje się w wycenie nieruchomości oraz innych aktywów majątkowych. Swoje usługi świadczymy na rzecz klientów indywidualnych, przedsiębiorstw, instytucji bankowych, urzędów administracji państwowej i samorządowej. Obszar analiz obejmuje województwo pomorskie, a w przypadku realizacji złożonych projektów inwestycyjnych i biznesowych wykonujemy prace na terenie całego kraju.

Każda wycena jest dla nas priorytetowa i traktowana indywidualnie. Operaty i ekspertyzy wykonywane są po dokładnej analizie stanu prawnego nieruchomości. Wszystkie opracowania tworzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz standardami zawodowymi Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

Zachęcamy do zapoznania się z nasza ofertą oraz dotychczasowymi realizacjami.
zabezpieczenia kredytu lub innej wierzytelności
ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości
spraw spadkowych
sprawozdań finansowych
sądowych i komorniczych
skarbowo - podatkowych
odszkodowań
określenia wartości wynagrodzenia za służebność przesyłu i bezumowne korzystanie z nieruchomości
ubezpieczeniowych
aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego
określenia opłat adiacenckich i renty planistycznej
aktualizacji stawek czynszów
szeroko pojętej analizy rynku nieruchomości
efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju
skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych
określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora
Projektowanie stron internetowych Malbork