wycena nieruchomości nietypowych
  wycena nieruchomości komercyjnych
  wycena lokali, domów i gruntów
  wycena przedsiębiorstw
  wycena służebności
Czytaj więcej
Kancelaria Majątkowa ESTIMA
al. Niepodległości 645B, 81-879 Sopot
Kom. 663-155-561
Tel. 58 782 49 91
Fax. 58 782 49 92
E-mail: biuro@kmestima.pl
Czytaj więcej
Wycena nieruchomości o charakterze rekreacyjnym – stok narciarski w Kielcach
Wycena nakładów w postacie nasadzeń jodły kaukaskiej na nieruchomości położonej w miejscowości Wrzeście Kępno, gmina Słupsk
Udział w wycenie części nieruchomości stanowiących fundamenty pod zbiorniki paliwowe na terenie rafinerii w Gdańsku – wycena dla potrzeb podatkowych
Wycena budowli wchodzących w skład Elektrowni Wodnej Pierzchały - Energa Hydro Sp. z.o.o.
Stok narciarski w Kielcach
Elektrownia Wodna w Pierzchałach
Wycena nieruchomości zabytkowej – budynek uczelni we Wrocławiu
Wycena nieruchomości zabudowanej budynkiem uniwersytetu w Przemyślu
Wycena nieruchomości zabytkowej – dwór w miejscowości Wilków Wielki, woj. dolnośląskie
Wycena nieruchomości zabytkowej – dwór w miejscowości Słupia, woj. małopolskie
Wycena nieruchomości zabytkowej – budynek uniwersytetu w Słupsku
Określenie rynkowej stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości zabytkowej – dwór w miejscowości Słupia, woj. małopolskie
Wycena nieruchomości zabudowanych kamienicami w Katowicach
Zespół Pałacowo-Parkowy w Krakowie
Pałac zabytkowy w Wilkowie
woj. dolnośląskie
Wycena kompleksu budynków szpitala "Swissmed" w Gdańsku
Wycena budynku przychodni "Swissmed" w Gdańsku
Wycena kompleksu hotelowego ZATOKA w Sopocie
Wycena budynku hotelowego – Hotel Nadmorski w Gdyni
Wycena budynku kotłowni w Nowym Dworze Gdańskim
Wycena nieruchomości zabudowanej położonej w Warszawie
Wycena gruntu zabudowanego obiektem kotłowni miejskiej położonego w Krakowie
Wycena kompleksu budynków magazynowych położonych w Płocku
Wycena kompleksu budynków magazynowych położonych w Łodzi
Wycena ośrodka wypoczynkowego położonego w Dziwnowie, woj. zachodniopomorskie
Wycena ośrodka wypoczynkowego położonego w miejscowości Stara Kaletka, woj. warmińsko-mazurskie
Wycena ośrodka wypoczynkowego Polskiej Akademii Nauk – „Mądralin” położonego w miejscowości Emów, gmina Otwock
Wycena ośrodka wypoczynkowego położonego w miejscowości Wiązowna, gmina Otwock
Udział w wycenie kompleksu budynków hotelowych i usługowych położonych w Gdańsku
Wycena budynku handlowo – usługowego w Kolbudach
Hotel Gryf w Kołobrzegu
Szpital Swissmed w Gdańsku
Centrum szkoleniowo -
konferencyjne w Warszawie
Ośrodek wypoczynkowy
na półwyspie na Jeziorze Łańskim
Sporządzenie operatów szacunkowych dla potrzeb określenia wartości prawa służebności przesyłu energii cieplnej, ustanowionych na nieruchomościach Skarbu Państwa, zlokalizowanych na terenie Gdańska, na rzecz Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej
Określenie wartości prawa służebności przesyłu ustanawianego na nieruchomości położonej w Gdańsku w związku z realizacją inwestycji polegającej na budowie napowietrznej linii energetycznej
Określenie wartości prawa służebności przesyłu ustanawianego na nieruchomości położonej w Przejazdowie, gmina Pruszcz Gdański w związku z lokalizacją napowietrznej linii energetycznej
Określenie wartości wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości nieruchomości położonej w Przejazdowie, gmina Pruszcz Gdański w związku z lokalizacją napowietrznej linii energetycznej
Określenie wartości prawa służebności przesyłu ustanawianego na nieruchomości położonej w Gościszewie w związku z lokalizacją napowietrznej linii energetycznej
Określenie wartości wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości nieruchomości położonej w Gościszewie w związku z lokalizacją napowietrznej linii energetycznej
Określenie wartości prawa służebności przesyłu ustanawianego na nieruchomościach położonych na terenie gminy Nowy Dwór Gdański w lokalizacją podziemnej linii kablowej
Określenie wartości prawa służebności przesyłu ustanawianego na nieruchomościach położonych na terenie gminy Nowy Dwór Gdański w lokalizacją podziemnej sieci gazowej
Wycena służebności sieci
cieplnej w Gdańsku
Wycena służebności linii
energetycznych w Gdańsku
Wycena służebności sieci gazowej
w Nowym Dworze Gdańskim
Sporządzenie operatów szacunkowych dla potrzeb procesu wywłaszczeniowego związanego z realizacją inwestycji polegającej na budowie linii kolejowej "Pomorska Kolej Metropolitalna"
Sporządzenie operatów szacunkowych dla potrzeb procesu wywłaszczeniowego związanego z realizacją inwestycji polegającej na budowie ulicy "Nowa Łódzka" w Gdańsku
Sporządzenie operatów szacunkowych dla potrzeb procesu wywłaszczeniowego związanego z realizacją inwestycji polegającej na budowie linii kolejowej "Gdańsk - Warszawa"
Sporządzenie operatów szacunkowych dla potrzeb procesu wywłaszczeniowego związanego z realizacją inwestycji polegającej na rozbudowie ulicy Sikorskiego w Bytowie
Wycena odszkodowań dla
Pomorskiej Kolei Metropolitalnej
Wycena dróg w Bytowie
Wycena wielkoobszarowego gruntu inwestycyjnego o przeznaczeniu mieszkaniowym, położonego w Warszawie
Wycena wielkoobszarowego gruntu inwestycyjnego o przeznaczeniu mieszkaniowym, położonego w Krakowie
Wycena wielkoobszarowego gruntu inwestycyjnego o przeznaczeniu usługowym, położonego w Łodzi
Wycena wielkoobszarowego gruntu inwestycyjnego o przeznaczeniu usługowym, położonego we Wrocławiu
Wycena wielkoobszarowego gruntu inwestycyjnego o przeznaczeniu usługowym, położonego w Przejazdowie, gmina Pruszcz Gdański
Wycena wielkoobszarowego gruntu inwestycyjnego o przeznaczeniu przemysłowym, położonego w Gdyni przy ul. Hutniczej
Wycena wielkoobszarowego gruntu inwestycyjnego o przeznaczeniu przemysłowym, położonego w Gdańsku, przy ul. Bysewskiej
Wycena wielkoobszarowego gruntu inwestycyjnego o przeznaczeniu usługowym i rekreacyjnym, położonego w Gdyni na potrzeby ustalenia odszkodowania za zwrot wywłaszczonych nieruchomości
Wycena wielkoobszarowego gruntu inwestycyjnego znajdującego się na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej położonego w Lublinie
Wycena gruntu inwestycyjnego zabudowanego kompleksem budynków kotłowni położonego na terenie uniwersytetu w Opolu
Wycena gruntu o przeznaczeniu usługowym, położonego w Olsztynie
Wycena gruntu o przeznaczeniu mieszkaniowym, położonego w Olsztynie
Wycena wielkoobszarowego gruntu inwestycyjnego zabudowanego kompleksem budynków szpitalnych w Otwocku
Wycena kompleksu działek inwestycyjnych w Puławach
Wycena gruntu inwestycyjnego położonego na terenie kopalni w Bytomiu
Wycena nieruchomości gruntowej, przeznaczonej pod budowę elektrowni wiatrowej, położonej w Płaszczycy, w gminie Rzeczenica
Grunt inwestycyjny we Wrocławiu
Grunt przemysłowy w Gdańsku
Grunt inwestycyjny
w Warszawie
Grunt inwestycyjny
w Krakowie
Wycena gospodarstwa rolnego w Jęcznikach Wielkich
Wycena gospodarstwa rolnego w Jeżewie
Wycena gospodarstwa rolnego w Starym Wiecu
Wycena lasów w Grudziądzu i w m. Czarne Człuchowskie
Wycena nasadzeń w postaci jodły kaukaskiej w m. Wrzeście Kępno
Wyceny zasiewów pszenicy w Zwartowie
Gospodarstwo rolne
w m. Stary Wiec
Kompleks leśny w Grudziądzu
Projektowanie stron internetowych Malbork